CARA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI

CARA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI

CARA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI
CARA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI

Penyelesaian sengketa secara damai bertujuan untuk mencegah dan mengindarkan kekerasan atau peperangan dalam suatu persengketaan antar negara. Menurut pasal 33 ayat 1 (Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan).

 Piagam PBB penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut :

  1. Negosiasi (perundingan)

Perundingan merupakan pertukaran pandangan dan usul – usul antara dua pihak untuk menyelesaikan suatu persengketaan,  jadi tidak melibatkan pihak ketiga.

  1. Enquiry (penyelidikan)

Penyelidikan dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak dimaksud untuk mencari fakta.

Good Offices (jasa-jasa baik)

Pihak ketiga dapat menawarkan jasa-jasa baik jika pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan secara langsung persengketaan yang terjadi diantara mereka.

Baca Juga :